Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Biedrības pārstāvji viesojas Vācijā

ziņa publicēta 10.11.2017

Laikā no 27.10.-29.10. biedrības pārstāvēto novadu uzņēmējiem un mājražotājiem bija iespēja doties uz gadatirgu Vācijas pilsētā Vindheimā.

Izdevību ar pārrobežu sadarbības projekta Nr.48 "Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma" atbalstu doties uz tirdziņu Vindheimā izmantoja Tautas lietišķās mākslas studijas „Auseklītis” pārstāve Anita Nikoluškina. Viņa tirgū pārdeva studijas rokdarbnieču izstrādājumus - adījumus, izšūtas linu galda salvetes un linu galdautus u.c. lietas. Dalība gadatirgū tika atzinīgi novērtēta, jo tā deva ne tikai iespēju nopelnīt ar sagatavotās produkcijas pārdošanu, bet arī sniedza iespēju izvērtēt savas produkcijas konkurētspēju ārpus Latvijas. Vienlaicīgi tika iegūtas arī idejas  turpmākajai darbībai, tās attīstībai.

Brauciens uz šo tirgu tika organizēts un notika Interreg pārrobežu sadarbības projekta Nr.48 “ESTLAT BUSINESS” ietvaros kopā ar projekta vadošo partneri Mulgimaa attīstības centru no Igaunijas, un projekta partneri Salacgrīvas novada domi.

No projekta līdzekļiem tika apmaksāti ceļa un naktsmītnes izdevumi uzņēmējiem, kā arī maksa par tirgošanās vietu.Projekta īstenošanas periods ir no 01.05.2017. līdz 30.10.2018.

Projekta kopējais budžets ir 99 401,53 EUR, no kuriem Igaunijas-Latvijas atbalsta programmas finansējums ir 84 491,29 EUR un projekta partneru finansējums 14 910,24 EUR

Biedrības budžets projekta aktivitātēm ir 26 580.63 EUR, tai skaitā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 22 593.53 EUR un biedrības līdzfinansējums - 3 987,10 EUR.Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »