Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Izsludināta projektu pieteikumu kārta ELFLA1 rīcībā

ziņa publicēta 02.03.2017

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu.

Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 109 373.38  EUR

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada 3.maijam.
 
Finansējuma sadalījum ir sekojošs:
  • Rīcība Nr.ELFLA1 "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē ". Rīcības mērķis ir veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību, it sevišķi tūrisma nozarē. Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 109 373.38 EUR
Projektu īstenošanas termiņi:

a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv

Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv. 

Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija: biedrība „Sernikon”, adrese: Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163, valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, tālr. 26121424, e-pasts: zane.serzante@carnikava.lv


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »