Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Apstiprināti ierosinātie grozījumi stratēģijā

ziņa publicēta 02.03.2017

Lauku Atbalsta dienests ir apstiprinājis Biedrības ierosinātos grozījumus Stratēģijā un Vērtēšanas vadlīnijās.

Veikti sekojoši grozījumi:

Papildināts stratēģiskais mērķis M6 sekojošā redakcijā - „Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras pilnveidošanu

Precizētrīcībā EJZF3 sekojošu informāciju:
  • ‍Nosaukumu – „Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”
  • Aprakstu – „Rīcības ietvaros partnerības teritorijā paredzēts atbalstīt no zivsaimniecības nozares atkarīgo apdzīvoto vietu piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu publiskās infrastruktūras attīstību. Atbalstu saņems projekti, kuru īstenošanas rezultātā tiks sniegts ieguldījums teritoriju, kas neatrodas tālāk par 500 m no piekrastes vai iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, attīstībā”
Atbilstoši minētajām izmaiņām, recizētas arī vērtēšānas vadlīnijas

Aktuālās abu dokumentu versijas pieejamas sadaļā "Stratēģija"


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »