Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Sernikon izsludina projektu pieteikumu konkursu

ziņa publicēta 26.12.2016

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu.

2.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 136 000.00 EUR  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 26 000.00 EURunEiropas Jūrlietu un zivsaimniecības  fonda finansējums – 110 000.00 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no šī gada 27.decembra līdz 2017.gada 27.janvārim.

Finansējuma sadalījums rīcībām ir sekojošs:
  • Rīcība Nr.ELFLA2 "Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība". Rīcības mērķis ir atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību. Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 26 000 EUR.‍‍‍
  • Rīcība Nr.EJZF2 "Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā". Rīcības mērķis ir integrēt zivsaimniecības nozares un dabas resursus tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu. Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 110 000 EUR.
‍‍Projektu īstenošanas termiņi:

a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

‍b) Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 

‍c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija: biedrība „Sernikon”, adrese: Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163, valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, tālr. 26121424, e-pasts: zane.serzante@carnikava.lv© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »