Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Grozījumi stratēģijā un Projektu vērtēšanas vadlīnijās

ziņa publicēta 28.09.2016

Lauku Atbalsta dienests ir apstiprinājis Biedrības ierosinātos grozījumus Stratēģijā un Vērtēšanas vadlīnijās.

Veikti sekojoši grozījumi:


1. Labota neuzmanības kļūdas Stratēģijas 4.2.sadaļas „b” punktā un 4.3.sadaļā, precizējot SAM numuru no 3.3.1. uz 3.1.1. – „b) SAM 3.1.1.: sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs

2. Precizēta Stratēģijas 4.3.sadaļa:
  • 2.1.Papildināts rīcības EJZF1 pamata vērtēšanas kritērijs – „Projekta iesniedzējs nodarbojas ar zivjsaimniecību un atbilst MK noteikumu Nr.605 7.punktā nosauktajiem pretendentiem vai kopprojekta gadījumā – projekta iesniedzējs atbilst MK noteikumu Nr.605 3.3.apakšpunktā nosauktajiem iesniedzējiem” 
  • 2.2. Precizēts īpašais vērtēšanas kritērijs visām rīcībām, nosakot mazāku piešķiramo punktu skaitu – „vienādu punktu gadījumā 0.01 punktu iegūst tas projekts, kuram iegūts lielāks punktu skaits sadaļā “Pamata vērtēšanas kritērijs”.
3. Labota neuzmanības kļūda un sadaļā P1 pievienota vēl viena Stratēģijas izstrādes procesā iesaistītā organizācija – Biedrību „D/K Abi Divi”

Atbilstoši 1. un 2.punktā minētajiem grozījumiem, precizētas arī Projektu vērtēšanas vadlīnijas.

Aktuālās abu dokumentu versijas pieejamas sadaļā „Stratēģija”


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »