Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Projektu iesniedzējiem Carnikavas novadā ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums projektiem

ziņa publicēta 08.03.2016

Carnikavas novada pašvaldība, pamatojoties uz oašvaldības saistošajiem noteikumiem - Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai

Saistosie noteikumi pieejami ŠEIT.

‍Būtiskākie nosacījumi:

P‍rojektus var istenot tikai tad, ja tie nav ar peļņas gūšanas nolūku.

‍Pašvaldība var deleģēt privātpersonai valsts pārvaldes uzdevumu, kura ietvaros tiek īstenots Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma projekts, ja attiecīgais projekts atbilst pašvaldības autonomajām funkcijām un privātpersona attiecīgo pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk

Konkursu par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu un līdzdarbības līguma slēgšanu minētajā gadījumā nerīko. Pieteikumi tiek izvērtēti to iesniegšanas kārtībā. Privātpersona iesniedz Pašvaldībai pieteikumu.

Finansējums vienai privātpersonai viena deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai nevar pārsniegt 10% no projekta kopsummas un nevar būt lielāks par 2000.00 euro (divi tūkstoši euro)

 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »