Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Zemkopības minsitrija apstiprinājusi biedrības sagatavoto stratēģiju - sākas ieviešanas process

ziņa publicēta 19.02.2016

2016.gada 17.februārī Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu Nr.9.1-4/449-2016 "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu". Ar šo lēmumu Publisko un privāto aprtnerattiecību biedrības "Sernikon" izstrādātājai stratēģijai Carnikavas un Saulkrastu novadiem ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 382 098.29 EUR apmērā un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 519 199.98 EUR apmērā, lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus un izpildītu uzdevumus.

Stratēģijas apstiprināšana faktiski nozīmē, ka biedrības padome jau tuvākajā laikā (plānots - 2016.gada marta pirmajā nedēļā) pieņems lēmumus par projektu konkursu izsludināšanu šādās stratēģijas rīcībās - ELFLA1, ELFLA2, EJZF1 un EJZF2. 

Paredzams, ka konkurss tiks uzsākts marta vidū, bet projektu pieteikumu pieņemšana notiks no aprīļa vidus līdz maija vidum. Aicinām potenciālos projektu iesniedzējus jau laicīgi sākt gatavot dokumentus, tai skaitā iepazīties ar apstiprināto stratēģiju un vērtēšanas vadlīnijām (atrodamas biedrības mājas lapā www.sernikon.lv sadaļā STRATĒĢIJA), kā arī iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas regulēs pieteikumu sagatavošanu: ‍

‍1) Ministru kabineta noteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai sagatavošanai pieejami šeit; ‍ 

‍‍2) Ministru kabineta noteikumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma saņemšanai pieejami šeit. ‍ 

‍‍Biedrība plāno, ka 2016.gada 8.martā tiks rīkotas apmācības par vispārīgām prasībām pieteikumu sagatavošanai Carnikavas novadā, bet 9.martā Saulkrastu novadā. Pēc projektu konkursa izsludināšanas (aprīlī) plānotas arī apmācības par pieteikumu sagatavošanu. ‍ ‍Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai biedrības mājas lapā www.sernikon.lv. ‍ 

‍‍Edgars Pudzis 

‍‍Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" ‍padomes priekšsēdētājs© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »