Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Padome apstiprina sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju

ziņa publicēta 23.10.2015

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" padome 2015.gada 22.oktobra sēdē apstiprināja sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem 2014.-2020.gadam

Ņemot vērā to, ka Zemkopības ministrija piešķīra Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai "Sernikon" tiesības izstrādātā sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā, sadarbojoties ieinteresētajām pusēm ir izstrādāts dokuments, kas paredz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma sadali projektiem.

Šo dokumentu saturs var mainīties, jo dokumenti tālāk tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā to apstiprināšanas lēmuma pieņemšanai. Līdz ar to tuvākās projektu pieteikumu pieņemšanas kārtas ir paredzamas 2016.gada sākumā.

Lai projektu iesniedzēji varētu labāk sagatavoties pieteikumu aizpildīšanai, aicinām iepazīties ar jau apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem:

‍‍Pateicamies visiem, kas piedalījās stratēģijas izstrādē un aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai biedrības mājas lapā. Gatavojoties stratēģijas ieviešanai, vŗl plānots izstrādāt un biedrības padomē apstiprināt projektu uzraudzības kārtību, kā arī vadlīnijas (plānu) sabiedrības informēšanai un aktivizēšanai.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »