Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai “Sernikon” rīko noslēguma sanāksmes par 2014.-2020.gada plānošanas perioda stratēģijas apspriešanu

ziņa publicēta 22.09.2015

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” 2015.gada oktobrī noslēgs 2014.-2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģijas izstrādi Carnikavas un Saulkrastu novados

Stratēģija tiek izstrādāta pamatojoties uz apkopoto informāciju par abu novadu sociāli – ekonomisko stāvokli, kā arī pagājušā gada rudenī un šī gada pavasarī rīkoto sanāksmju rezultātiem.

Stratēģiju (pirms apstiprināšanas biedrības padomes sēdē) paredzēts apspriest sanāksmē ar visām ieinteresētajām pusēm, kas notiks Carnikavas novadā 14.oktobrī plkst.17:00 un Saulkrastu novadā 15.oktobrī plkst.17:00. Pasākumu norises vieta vēl tiks precizēta un kopā ar stratēģijas tekstu publicēta biedrības mājas lapā www.sernikon.lv ne vēlāk kā 9.oktobrī.

Stratēģijas ieviešana paredzēta gan no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (382 098.29 EUR), gan no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļiem (519 199.98 EUR).

Aicinām novadu iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai būt aktīvus gan stratēģijas izstrādes, gan ieviešanas laikā.

 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »