Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Aicinam pieteikties valdes locekļu un padomes locekļu amatiem (PAGARINĀTS PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ)

ziņa publicēta 13.01.2015

Atbalstoši Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" statūtiem, kas stājas spēkā 01.01.2015., biedrībai uz 3 gadiem ir jāapstiprina valde 2 cilvēku sastāvā, kā arī padome 12 cilvēku sastāvā. Tā kā biedrība no šī gada savu darbību viec divās adminsitratīvās teritorijās (Carnikavas un Saulkrastu novados) nepieciešama abu teritoriju pārstāvniecības nodrošināšana lemējinstitūcijā un izpildinstitūcijā.

Prasības valdes locekļiem:

Valdes priekšsēdētājam:
1. Augstākā izglītība vadības zinībās, ekonomikā, projektu vadībā vai citās sociālo zinību nozarēs
‍2. Vismaz 2 gadu pieredze Eiropas Savienības finansētu projektu vadībā vai uzraudzībā
‍3. Iepriekšeja pieredze administratīvu darbu veikšanā nevalstiskās organizācijās
‍4. Ļoti labas latviešu valodas zināšanas, kā arī angļu valodas zināšanas sarunu un sarakstes līmenī

‍Valdes loceklim:
‍1. Augstākā izglītība vadības zinībās, ekonomikā, projektu vadībā (var būt nepabeigta)
‍2. Vēlama pieredze Eiropas Savienības finansētu projektu vadībā vai uzraudzībā
‍3. Vēlama darba pieredze nevalstiskās organizācijās
‍4. Ļoti labas latviešu valodas zināšanas, kā arī angļu valodas zināšanas sarunu un sarakstes līmenī


‍Prasības padomes locekļiem:
‍1. Izpratne par Carnikavas un Saulkrastu novadu teritoriju attīstības vajadzībām
‍2. Izpratne par kādu no šīm pārstāvāmām nozarēm:
a) uzņēmējdarbība
b) pašvaldību darbs
c) jaunatne
d) lauku sievietes
e) nevalstiskās organizācijas
f) zivsaimniecība

‍Ja vēlaties darboties biedrības valdē (algots darbs) vai padomē (brīvprātīgs darbs), lūdzam līdz 01.03.2014. uz e-pasta adresi sanita.pundina@carnikava.lv, nosūtīt šādu informāciju:
‍a) CV (dzīves gājums)
‍b) īss apraksts par pamatojumu vēlmei darboties biedrībā (padomes gadījumā - norāde uz nozari, kuras intereses vēlaties pārstāvēt)© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »