Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina darbā izpilddirektoru

ziņa publicēta 13.11.2014

Biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) piedāvā darbu! Esi gatavs pārmaiņām un patīk dinamiska vide? Esi līderis un vēlies uzsākt kaut ko jaunu? Mēs ticam, ka Latvijas lauki un mazpilsētas var būt vieta, kurā var pašrealizēties dzīvojot un strādājot, un Latvijas lauki un mazpilsētas var būt vieta, kas ir pievilcīga viesiem. La arī šobrīd vēl ir daudz izaicinājumu un iespēju attīstībai tiecoties uz pilnību, ko saucam par labbūtību, spējai pašorganizēties un sadarboties ir izšķirošā loma.

Ja arī Tu esi līdzīgi domājošs, tad aicinām Tevi iesaistīties biedrības “Latvijas Lauku forums” darbā un uzņemties organizācijas vadību, kļūstot par tās izpilddirektoru.

Nacionāla līmeņa biedrība “Latvijas Lauku forums” ir platforma 37 teritorijas attīstībā iesaistītām NVO visā Latvijā, kas pamatā darbojas pēc partnerības principa, apvienojot vietējās pašvaldības, NVO un komersantus. Tāpat arī LLF sadarbības tīklu veido 29 asociētie biedri, kas lielākoties ir vietējā līmeņa biedrības un nodibinājumi, kuriem rūp savas vietas attīstība.

LLF darbojas četros stratēģiskajos virzienos:

v  nodrošina biedru interešu aizstāvību pēc to vajadzības;

v  ģenerē un virza inovatīvas idejas lauku (vietējai) attīstībai;

v  palīdz lauku (vietējām) kopienām veidot savu nākotni;

v  veido Latvijas lauku kopienu balsi Latvijā, Eiropā un pasaulē.

LLF finanšu resursus veido ar projektu palīdzību piesaistītais sabiedriskais finansējums, biedru naudas, saimnieciskās darbības, kas balstīta uz intelektuālo resursu pārdošanu, rezultātā gūtie ienākumi.

No izpilddirektora mēs sagaidām:

-          spēju koordinēt organizācijas darbu, kas tiek saistīts ar ikdienas administratīvā darba organizēšanu, resursu plānošanu, uzraudzību un organizācijā notiekošo procesu virzīšanu;

-          spēju organizēt efektīvu LLF stratēģijas 2013.-2015. gadam īstenošanu, kas virza uz konkrētu rezultātu sasniegšanu.

 Un visvairāk mēs sagaidām spēju ar esošajiem LLF resursiem piesaistīt jaunus resursus, kas dod pamatu spēcīgas organizācijas turpmākai attīstībai.

 Mēs labprāt redzam izpilddirektoru ar veselīgām ambīcijām un lieliskām darba spējām, jo darba rezultāts vistiešākajā mērā atspoguļosies arī atalgojumā.

 Jautāsi, kādi ir izpilddirektora ieguvumi?

-          nerutinēts darbs, kas paredz aktīvu komunikāciju ar biedriem, sadarbības partneriem visā Latvijā un arī pasaulē;

-          iesaistīšanās sabiedriski politiskos procesos, kas nosaka lauku un reģionālās attīstības politku Latvijā;

-          darba rezultāts pozitīvi atspoguļojas atalgojumā;

-          ņemot vērā organizācijas plašo darbības lauku, ir iespēja attīstīt savas kompetences dažādās jomās – atbilstoši interesai.

Ja Tevi interesē šis darba piedāvājums, tad sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz padome@llf.partneribas.lv un tad sazināsimies, lai vienotos par turpmākām darbībām.

 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »