Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Līdz 15. novembrim bija atklāts konkurss uz biedrības “Jūras Zeme” administratīvā vadītāja amatu!

ziņa publicēta 24.10.2019

Amata nosaukums – Administratīvais vadītājs Amata nozīme (galvenā atbildība) – Biedrības darba administrēšana, projektu uzraudzība un koordinēšana

Darba pienākumu apraksts:

·      Nodrošināt sadarbību ar iestādēm un organizācijām, kas saistītas ar teritoriju attīstību gan vietējā, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

·      Veicināt partnerības stiprināšanu, vietējo iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un analīzi, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu lēmumu pieņemšanā, kompleksu un daudznozaru risinājumu ieviešanas veicināšanu, inovāciju attīstību, informācijas tīkla uzlabošanu un sadarbības attīstību.

·      Piedalīties vietējas rīcības grupas darbības publicitātes nodrošināšanā un veicināt tās atpazīstamību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī

·      Novērtēt vietējās attīstības stratēģijas noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu (un rīcību) rādītāju izpildi.

·      Nodrošināt projektu īstenošanas saturisko uzraudzību.

·      Uzkrāt datus par projektu ieviešanas gaitu, kā arī apkopot rādītājus un veikt analīzi.

·      Izdarīt grozījumus vietējās attīstības rīcības plānā, kā arī aktualizēt un papildināt vietējās attīstības stratēģiju.

·      Informācijas sniegšana par stratēģijas ieviešanas progresu valdei un projektu vērtēšanā iesaistītajiem.

·      Pasākumu un notikumu plānošana un organizēšana.

·      Organizēt atklātu projektu iesniegumu konkursu kārtas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

·      Organizēt projektu vērtēšanas procesu.

·      Lietvedības organizēšanu.

·      Sagatavot un iesniegt Lauku atbalsta dienestā dokumentāciju, kas saistīta ar atklātu projektu iesniegumu konkursu.

·      Laikus sagatavot ceturkšņa tāmes, un pārskatus par vietējās rīcības grupas darbu, kā arī ikgadējo vietējās rīcības grupas darbības novērtējumu.

·      Nodrošināt potenciālajiem projektu iesniedzējiem regulāru apmācību, konsultācijas un seminārus par atbalstu iniciatīvām saskaņā ar vietējas attīstības stratēģiju.

·      Sekot izmaiņām pasākumu darbību reglamentējošos normatīvajos aktos un atbilstoši kompetencei piedalīties to sagatavošanā.

·      Dokumentu sagatavošana un datu apstrāde.

Prasības amata kandidātam:

  • Augstākā izglītība
  • Pieredze vadošā amatā
  • Pieredze darbā ar cilvēkiem un izpratne par tiesību aktiem un vietējo attīstību
  • Angļu un krievu valodas zināšanas.
  • Amata pretendentam/ei jūbūt/jākļūst par valsts amatpersonai
  • Pieredze darbā projektu vadībā un ieviešanā, stratēģiskā plānošanā un sabiedriskajās attiecībās

Darbs ir nepilnas slodzes un ir terminēts līdz 2020. gada 31. decembrim.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli un CV) lūdzam sūtīt uz: juraszeme@gmail.com  līdz š.g. 15.novembrim.© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »