Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
UZMANĪBU!!!
Biedrība strādā pie stratēģijas grozījumiem, kurus plānots apstiprināt 2019. gada sākumā. Tiklīdz spēkā būs stājušies grozījumi, biedrība izsludinās jauno projektu pieņemšanas kārtu. 2014.-2020.gada stratēģija

2016.gada 17.februārī Zemkopības minsitrija pieņēma lēmumu Nr.9.1-4/449/2016 "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu" ar kuru tika apstiprināta Publiskās un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" izstrādātā vietējās attīstības stratēģiju 2014-2020.gadam. Stratēģijas īstenošanai laika posmam līdz 2018.gada nogalei ir piešķirt Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums 382 098.29 EUR un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums 518 199.98 EUR apmērā.2007.-2013.gada stratēģija

Līdz 2015.gada sākumam bija spēkā stratēģija 2009.-2013.gadam, kuru 2009.gada 25.septembrī apstiprināja biedrības padome, bet vēlāk Lauku atbalsta dienests piešķīra Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļus stratēģijas īstenošanai.

Sernikon_strategija_2014_2020_v1_6_15022018.pdf Vertesanas vadlinijas_V_1_4_22112016_Final.pdf Z


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »