http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=94
ziņa publicēta 20.10.2017

ELFLA1 2.kārtā apstiprinātie projekti

Projekta mērķis ir uzbūvēt, atvērt un vadīt kafejnīcu "Baltā kāpa". 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 100 000.00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums – 70 000.00 EUR

Projekta mērķis ir veicināt veiksmīgu un efektīvu lauku teritoriju uzņēmējdarbību, radot ilgtspējīgu attīstību ar ražošanas uzņēmuma ienākšanu un darbību konkrētajā teritorijā, radot jaunas darba vietas, paaugstinot novada ieņēmumus un vispārējo labklājības līmeni. Vienlaikus projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Carnikavas novada teritorijas ekonomiskajā attīstībā, sniedzot ieguldījumu Mežgarciema Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra izveidošanā un darbības uzsākšanā.

‍Projekta attiecināmās izmakas ir 56 247.69 EUR, tai skatā ELFLA finansējums - 39 373.38 EUR