http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=90
ziņa publicēta 20.11.2017

Seminārs "BIOEKONOMIKAS VEICINĀŠANAS IESPĒJAS VIETĒJO PARTNERĪBU TERITORIJĀ"

Latvijas Lauku forums aicina apmaklēt semināru par bioekonomiku.

Lai gan Latvijā ir īstenotas daudzas iniciatīvas, kas saistītas ar bioekonomiku, bioekonomikas koncepts vietējiem attīstības veicinātājiem daudzkārt ir neskaidrs. Ziemas foruma mērķis ir radīt vienotu izpratni par koncepta būtību dažādām iesaistītajām pusēm, kuras ir ieinteresētas izmantot jauno pieeju lauku attīstibas vecināšanai. Līdzteku izpratnes veicināšanai, koncepta izpratne ļaus vietējo rīcības grupu pārstāvjiem izveidot sadarbības iniciatīvas, iekļaujot šo tēmu starpteritoriālu un starpvalstu projektos, atbilstoši savu teritoriju SVVA stratēģijām, piemēram, lai radītu jaunus uzņēmumus lauku teritorijās.

‍Informācija par semināru pieejama šeit

P‍ieteikšanās semināram līdz 27.novembra plkst. 12:00