http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=89
ziņa publicēta 13.09.2017

Uzņēmējiem iespēja tirgoties Vācijā

Novadu mazajiem uzņēmējiem – amatniekiem, rokdarbniekiem, mājražotājiem u.c., ir iespēja doties uz tirdziņu Vācijas pilsētā Vindheimā, 27.-29.oktobrī

Tirdziņa laikā būs iespēja realizēt savu jau saražoto produkciju, kā arī būs iespējams meklēt nākotnes partnerus un noieta tirgu. Izbraukšana paredzēta 24.oktobrī.

Brauciens tiek organizēts un notiek Interreg pārrobežu sadarbības projekta Nr.48 “ESTLAT BUSINESS” ietvaros kopā ar projekta vadošo partneri Mulgimaa attīstības centru no Igaunijas, un projekta partneri Salacgrīvas novada domi.

Šobrīd vēl nav aizpildītas visas piecas biedrības pārstāvjiem atvēlētās dalībnieku vietas, tāpēc ieinteresētos uzņēmējus aicinām pieteikties, rakstot vai zvanot biedrības administratīvajai vadītājai: zane.serzante@carnikava.lv, t. 26121424.


Projekta īstenošanas periods ir no 01.05.2017. līdz 30.10.2018.

Projekta kopējais budžets ir 99 401,53 EUR, no kuriem Igaunijas-Latvijas atbalsta programmas finansējums ir 84 491,29 EUR un projekta partneru finansējums 14 910,24 EUR

Biedrības budžets projekta aktivitātēm ir 26 580.63 EUR, tai skaitā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 22 593.53 EUR un biedrības līdzfinansējums - 3 987,10 EUR.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.