http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=87
ziņa publicēta 16.08.2017

ELFLA3 un EJZF3 apstiprinātie projekti

Projekta mērķis ir radīt iespēju Kalngales un Carnikavas novada iedzīvotājiem dažādot brīvā laika pavadīšanas paradumus savas dzīves vietas tuvumā, izbūvējot estrādi Putnu parkā bērnu un pieaugušo kultūrizglītojošu pasākumu norisei brīvā dabā. Kā arī veicināt Kalngales iedzīvotāju kultūras dzīves un izglītošanās iespēju attīstību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos Carnikavas novadā.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 27 353.34 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums – 24 618.00 EUR
Projekta mērķis ir nodrošināt pie Baltās kāpas plānoto kafejnīcu (vēsturiski Stirnu krogs) un Baltās kāpas kā apskates objekta labierīcības ar ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai un nodrošinot kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 27 500.00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums –
24 750.00EUR
Projekta mērķis ir izveidot nepieciešamo infrastruktūru zvejnieku ciema kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai, pārbūvējot īpašumu "Blusas", Carnikavā, Carnikavas novadā. Kultūras un amatniecības centrā plānotas gan ekspozīcijas telpas par zvejniecības tradīcijām novadā, t.sk. informācija par Carnikavas nēģi, arī tā ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, gan tradicionālo amatu darbnīcas, gan telpas mūžizglītības aktivitātēm. Izveidotā ekspozīcija un kultūras programma būs vērsta ne tikai uz novada iedzīvotājiem, bet arī tūristus iepazīstinās ar zvejnieku ciema tradicionālo dzīvi un tradīcijām.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 54 987.00 EUR, tai skaitā EJZF finansējums 
49 488.30 EUR‍‍

Projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgas labierīcības Baltās kāpas teritorijā, nodrošinot apmeklētājiem kvalitatīvu un pilnvērtīgu dabas un kultūrvēstures mantojuma objekta apskati.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 55 000.00 EUR, tai skaitā EJZF finansējums 
49 500.00EUR‍‍