http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=86
ziņa publicēta 16.08.2017

ELFLA2 un EJZF2 2.kārtā apstiprinātie projekti

Projekta mērķis ir iegādāties sporta aktivitāšu aprīkojumu, lai nodrošinātu kvalitatīvas un mūsdienīgas karatē sporta nodarbības un karatē sacensības Saulkrastu un Carnikavas novados. 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 8 295.40 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums – 7 465.86 EUR
Projekta mērķis ir iilnveidot un uzlabot līdz šim iegādāto aprīkojumu (ieviešot jaunākās paaudzes bezkontakta laika mērīšanas sistēmu) un tā nodrošināt plašāku dažādu vecuma un sociālo grupu cilvēku iesaisti plaša spektra sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, kā arī uzlabot cilvēku vispārējo veselības stāvokli, piedaloties orientēšanās, slēpošanas, riteņbraukšanas, skriešanas un citās sporta aktivitātēs.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 14 975.00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums 
 – 13 477.50 EUR
Projekta mērķis ir izveidot viesu namu, kura apmeklētāji un tūristi varēs iepazīties ar piekrastes zvejniecības mantojumu. Doties jūrā, zvejot zivis un veikt to apstrādi kūpinātavā, kā arī iegūt apmācības airēšanā.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 56 636.00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums 
 – 28 318.00 EUR