http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=49
ziņa publicēta 15.09.2014

Biedrībai „Sernikon” – 5 gadu jubileja

Privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” šogad atzīmē savu piecu gadu jubileju. Savu darbību „Sernikon” uzsāka 2009. gada septembrī, lai pulcētu iedzīvotājus un uzņēmējus, kuri vēlas veicināt vietējās attīstības procesus un piedalīties tajos. Piecu gadu laikā ar biedrības attīstības stratēģijas mērķu īstenošanai piesaistītiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem finansēti gandrīz 40 projekti Carnikavas novadā.

Piecu gadu laikā esam aktīvi darbojušies paši, kā arī snieguši atbalstu vietējām nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībai un uzņēmējiem. Nevalstiskās organizācijas spējušas uzlabot savu darbību, izveidojot jaunus infrastruktūras objektus, piemēram, labiekārtojot pludmali pie Laveru ezera, sakārtojot daudzdzīvokļu ēkas kopīpašnieku nekustamos īpašumus, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu – apskaņošanas tehniku kultūras pasākumu rīkošanai, velosipēdus jauna pulciņa darbībai u.c.

Būtisks atbalsts sniegts arī uzņēmumiem, kuri uzsākuši smiltsērkšķu audzēšanu, paplašinājuši esošos melleņu laukus, savukārt iedzīvotājiem uzlaboti pakalpojumi skaistumkopšanas salonā un dārzkopības tehnikas nomas punktā. Zivsaimniecības uzņēmumiem atbalstu sniegusi pašvaldība, kas, izmantojot biedrības pārvaldīto finansējumu, atjaunojusi pievadceļus vairākām zvejnieku un zivju pārstrādātāju darba vietām.

Carnikavas novada pašvaldība ir īstenojusi virkni projektu, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē, kā arī paaugstinātu pašvaldības pakalpojumu kvalitāti novadniekiem. Piemēram, ar biedrības atbalstu tapis Carnikavas Novadpētniecības centrs, izveidots pirmais pašvaldības elektronisko pakalpojumu portāls www.pakalpojumi.carnikava.lv, mūzikas skolā atvērta jauna izglītības programma u.c. „Sernikon” īstenoto projektu ir daudz, un par katru no tiem informācija ir pieejama mājas lapas sadaļās “ES ATBALSTĪTIE PROJEKTI” un “BIEDRĪBAS IZSTRĀDĀTIE INFORMATĪVIE MATERIĀLI”.

Apkopojot piecgades darbības rezultātus, biedrība ir sveikusi interesantākos un radošākos projektus šādās nominācijās:

VISU LAIKU LIELĀKAIS PROJEKTS - Carnikavas novada pašvaldības īstenotais projekts “Pašvaldības pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcija Carnikavas un Gaujas ciemos Carnikavas novadā”

LIPĪGA UN LABA IDEJA - Biedrības “NAMS JŪRAS 5” īstenotais projekts “Carnikavas ciema ilgtspējīgas attīstības veicināšana, atjaunojot un labiekārtojot biedrības "Nams Jūras iela 5" biedru īpašumā esošo un publiski pieejamo teritoriju”

NO PRIVĀTA PAR PUBLISKU - Nodibājuma “SAUTIŅI” īstenotais projekts “Rekreācija, tūrisma un pakalpojumu zivsaimniecībai dažādošana Lavera ezera apkaimē un Carnikavas novadā”

SAVĀM ROKĀM LABĀK SANĀK - Biedrības “BMX CARNIKAVA” īstenotais projekts “Bērnu un jauniešu velo parka ierīkošana Rotu 4, Carnikavā”

MĒS SAVAM CIEMAM - Biedrības “KALNGALIEŠI” īstenotais projekts “Nepieciešamā aprīkojuma iegāde kultūrizglītojošu pasākumu un brīva laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Kalngales iedzīvotājiem”

Sākoties jaunajam plānošanas periodam (2014 – 2020), arī biedrībai „Sernikon” ir jauni darbi un izaicinājumi. Jau 2015. gadā „Sernikon” plāno paplašināties un uzsākt darbu arī Saulkrastu novadā. Abi novadi atrodas Baltijas jūras piekrastē, un tiem ir arī līdzīgas attīstības iespējas un prioritātes.

Šī gada rudenī tiks izstrādāta „Sernikon” darbības stratēģija nākošajiem septiņiem gadiem, un šajā periodā galvenie darbības virzieni plānoti mazās uzņēmējdarbības un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanas jomā. Stratēģijas izstrādē aicināsim piedalīties abu novadu nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un pašvaldības, un diezgan īsā laikā būs jānodefinē mūsu kopīgi sasniedzamie mērķi un rezultāti. Oktobrī ir plānotas tikšanās, lai apspriestu stratēģijas izstrādes gaitu, kā arī uzzinātu biedru viedokļus. Informācija par sanāksmēm tiks publicēta „Sernikon”, kā arī Carnikavas un Saulkrastu pašvaldības mājas lapās.