http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=171
ziņa publicēta 26.11.2019

Portugālē notika LEADER 2019 konference

No 2019. gada 25. līdz 26. novembrim Portugālē notiek LEADER 2019 konference.

Konferencē biedrību "Jūras Zeme" pārstāvēs biedrības valdes priekšsēdētājs Āris Ādlers
Vairāk par konferenci: https://leaderconference2019.minhaterra.pt/