http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=170
ziņa publicēta 19.11.2019

Biedrības "Jūras Zeme" biedri piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Skotijā

No 2019. gada 19. līdz 22. novembrim notiek pieredzes apmaiņas brauciens Skotijā, kurā piedalās arī biedrības "Jūras Zeme" biedri: Renārs Peksis, Renāte Cāne un Ilze Tjarve.

Brauciens notiek starptautiska projekta "Smart Village LEADER Network" ietvaros.
Kopā ar mūsu delegāciju pieredzes braucienā dodas arī PPP biedrības "Zied Zeme" un Pierīgas partnerības pārstāvji.

Kontaktiem: Āris Ādlers juraszeme@gmail.com