http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=159
ziņa publicēta 20.06.2019

PPP biedrība Sernikon izvērtējusi 6. projektu kārtas projektus rīcībā EJZF2 "Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojuma sniegšanā "

Tuvākajā laikā visi projektu pieteicēji tiks informēti individuāli par PPP biedrības Sernikon lēmumu attiecībā uz individuāliem projektu pieteikumiem.

EJZF RP pasākums "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"      
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"                
6.kārta (2019. gada 22.aprīlis - 2019. gada 22. maijs)                
Rīcībā EJZF 2 "Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojuma sniegšanā sarindoto pieteikumu saraksts                
Publiskais finansējums EUR 349 202,87

Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums
2019/FL02/6/F043.02.02/1  43285.47 29,67 Atbilst
2019/FL02/6/F043.02.02/2  12950 - Neatbilst
2019/FL02/6/F043.02.02/3  19889.83 - Neatbilst