http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=157
ziņa publicēta 20.06.2019

PPP biedrība Sernikon izvērtējusi 6. projektu kārtas projektus rīcībā ELFLA 2 "Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība"

Tuvākajā laikā visi projektu pieteicēji tiks informēti individuāli par PPP biedrības Sernikon lēmumu attiecībā uz individuāliem projektu pieteikumiem.

"LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”               
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"                
6.kārta (2019. gada 22.aprīlis - 2019. gada 22. maijs)                
Rīcībā rīcībā  ELFLA2  “Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība” sarindoto pieteikumu saraksts                
Publiskais finansējums EUR 65 417.95

Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums 
2019/AL11/5/A019.22.01/4  18000 38.33 Atbilst
2019/AL11/5/A019.22.01/2  2234.66 37.33 Atbilst
2019/AL11/5/A019.22.01/7 5525.1 36 Atbilst
2019/AL11/5/A019.22.01/1 18000 30 Atbilst
2019/AL11/5/A019.22.01/6 14082.91 28.33 Atbilst
2019/AL11/5/A019.22.01/5 12324.46 28 Atbilst