http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=148
ziņa publicēta 21.03.2019

Informāciju par biedrības izsludināto projektu kārtu meklēt šeit

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludinās atklātās konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtas Lauku attīstības programmas (LAP) 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai sakarā, atkārtoti publicējam saites, kur meklēt informāciju

Izsludināšanas paziņojums atrodams sekojošā saitē:
http://www.sernikon.lv/sakums?fu=read&id=138&start=2&ln=lv

‍Dokumenti par projekta kārtu atrodami sadaļā "Projektu konkursi"

‍Gatavojot projektu, noteikti radīsies kādi jautājumi, tāpēc te noderīga kontaktinformācija:
‍http://www.sernikon.lv/sakums?fu=read&id=145&start=1&ln=lv