http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=134
ziņa publicēta 16.08.2019

Pabeigts darbs pie pētījuma "Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāns Latvijas Piekrastē"

Dokumenta mērķis ir apzināt izskaloto jūras aļģu uzkrāšanās vietas, to iespējamo apsaimniekošanu no dabas aizsardzības un saimnieciskā viedokļa visā Latvijas jūras krasta līnijā (izņemot Rīgas pilsētas jūras krasta līniju), kas būtu kā rekomendācija atbildīgajām institūcijām, izsniedzot atzinumus par saimnieciskās un/vai vides aizsardzības rakstura darbībām, saistībā ar jūras aļģu apsaimniekošanu un izmantošanu piekrastē.

PPP biedrība "Sernikon" bija projekta, kura laikā tika īstenots pētījums, partneris.
Ja Jūs interesē dokuments, rakstiet uz aris.adlers@carnikava.lv