http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=104
ziņa publicēta 26.12.2019

Stratēģijas ietvaros īstenotie projekti

Esam apkopojuši un publicējam Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijas īstenotos projektus.

Vairāk ar projektiem var iepazīties http://www.sernikon.lv/2014-2020-istenotie-projekti