Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
Nevalstiskās organizācijas, kas darbojas Carnikavas novadā:

 Nosaukums Darbības joma Kontaktinformācija
Carnikavas novada attīstības biedrībaVeicināt Carnikavas novada un Latvijas attīstību;atbalstīt uz attīstību vērstas iniciatīvas;realizēt uz attīstību un sabiedrību vērstus projektusbergmanisk@gmail.com 
Carnikavas invalīdu biedrībaMazināt invalīdu un pensionāru sociālo izolētību, motivēt tos darboties, attīstīt savas prasmes arijacarnikava@inbox.lv
Biedrība "Nams Jūras 5"Paaugstinātu dzīves kvalitātes līmeni dzīvojamajā mājā Jūras ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā un piemājas teritorijādianacuriska@inbox.lv 
Carnikavas uzņēmēju sadarbības un atbalsta centrsApvienot Carnikavas ciema iedzīvotājus aktīvai sabiedriskaidarbībai un radīt iespēju piedalīties sabiedriski nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, kā arī nostiprināt iedzīvotāju savstarpējo sadarbību sudrabs@latnet.lv
Nodibinājums "Carnikavas sporta centrs"Veicināt sporta attīstību un veselīgu dzīvesveidu Carnikavas novadāroberts.raimo@carnikava.lv 
Nodibinājums "Sautiņi"Veicināt sporta un aktīvas atpūtas, tūrisma un rekreācijas attīstību Carnikavas novadā un Latvijā kopumāgundega.ulme@carnikava.lv
Biedrība "Orientēšanās klubs KĀPA"Veicināt orientēšanās un citu tautas sporta veidu attīstību, sporta sacensību sarīkošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes radīšana un pilnveidošanahttp://www.kapaok.lv/ 
Biedrība "Jātnieku klubs "Erceni""Bērnu un pieaugušo aktīvas atpūtas veicināšana, sportiska dzīves veida popularizēšana, pozitīvas attieksmes pret dabu atbalstīšana, sporta pasākumu organizēšana Latvijas teritorijāilze.salma@gmail.com
Biedrība "Garciemieši"Iespēja aktīvi līdzdarboties Garciema vides, pasākumu un aktivitāšu veidošanā, saglabājot unikālās dabas vērtībasgarciemiesi@inbox.lv
Dzīvnieku aizsardzības biedrības
"TUTTI PALĪDZĪBA DZĪVNIEKIEM"
Biedrības mērķis ir nodrošināt dzīvniekiem jebkādu tiem nepieciešamo palīdzību (uzturēšanu, veterināro palīdzību, pagaidu vai pastāvīgu māju meklēšanu u.c.), informatīvi izglītojot sabiedrību, veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiemingvilda@tutti.lv
info@tutti.lv
Biedrība "Nākotnes iela"
Galvenie darbības virzieni:
  • vecāku sadarbība ar skolu, pirmsskolu, iesaistīšanās skolas vides uzlabošanā;
  • vecāku un skolotāju kopīga izglītošanās;
  • ģimenes kā vērtības stiprināšana;
  • veselīga dzīvesveida popularizēšana;
  • pasākumu organizēšana ģimenēm ar bērniem;
  • izglītības veicināšana.
http://nakotnes-iela.mozello.com/


Ja Jūsu nevalstiskā organizācijas nav iekļauta sarakstā, bet vēleties par sevi informēt Carnikavas novada iedzīvotājus, lūdzu sūtiet aprakstu un kontaktinformāciju uz e-pasta adresi: edgars.pudzis@carnikava.lv!


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »