Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

‍Biedrības kontaktinformācija:

Juridiskā adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
‍Biroja adrese/pasta adrese: Atpūtas iela 1 (2.stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163

‍Biedrības e- pasta adrese: sernikon@carnikava.lv
‍Biedrības tālruņa numurs: +371 20044241

Biedrības administratīvā vadītāja:
Sanita Pundiņa
‍E- pasts: sanita.pundina@carnikava.lv
Mob.tālr.: 28356344

Valdes priekšsēdētājs:
Āris Ādlers
E-pasts: aris.adlers@gmail.com
Mob.tālr.: 26468620

Biedrības biroja darba laiks:

‍Biedrības birojs ir atvērts nepilnu darba laiku.
‍Lūdzam pirms vizīties sazināties ar biedrības administratīvo vadītāju.
Biedrības rekvizīti:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"
Reģistrācijas Nr.40008145762
Juridiskā adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads
Banka: AS SEB banka
‍Konts: 
‍1. LV92UNLA0050014575
288
‍2. 
LV07TREL9166175002000 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »