Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Zvejnieku 19” projekts Carnikavas ciema teritorijas attīstības stratēģijas īstenošanai Zvejnieku ielā 19, Carnikavā, Carnikavas novadā, dzīvokļu īpašniekiem piederošajā, publiski pieejamā teritorijā

  Projektā plānots veikts mājas publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanas darbus, šim nolūkam zemesgabalā:

- paplašināt un labiekārtot publiski pieejamā teritorijā automašīnu stāvlaukumu ar ietilpību līdz 18 auto stāvvietām, to skaitā vienu stāvvietu personām ar funkcionāliem traucējumiem;

- labiekārtot zemesgabalu šķērsojošā publiskā lietošanā esošā braucamā ceļa servitūta daļu;

- izveidot 3 velosipēdu novietošanas statīvus 9 velosipēdu vietām;

- teritorijā izvietot 2 parka soliņus;

- atjaunot un labiekārtot trīs mājas ieejas laukumiņus;

- atjaunot zemesgabala zaļās zonas plānojumu, zālienu un stādījumus.

 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »