Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Carnikavas ciema ilgtspējīgas attīstības veicināšana, atjaunojot un uzlabojot biedrības „Nams Zvejnieku 9” biedru īpašumā esošo un publiski pieejamo teritoriju

Projekta iesniedzējs: Biedrība "Nams Zvejnieku 9"
Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 11138.54 Ls, tai skaitā EZF finansējums 6683.12 Ls

‍Projekta mērķis: Projekta mērķis ir sekmēt Carnikavas ciema atjaunošanu un ilgtspējīgu attīstību, veicot biedrības „Nams Zvejnieku 9” biedru īpašumā esošās un publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanu, ciema apdzīvotības saglabāšanai un pievilcības veicināšanai. Projektā plānots veikt šādus mājas publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanas darbus: 1) asfalta seguma izveide automašīnu stāvlaukumam, asfalta seguma atjaunošana piebraucamajam ceļam un celiņu izveide gājējiem; 2)lietusūdeņu kanalizācijas ierīkošana piemājas teritorijā; 3)dekoratīvo stādījumu izveide piemājas teritorijā; 4)atkritumu konteineru novietnes izveide, paredzot individuāla atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu apsaimniekotajai mājai ar atkritumu apsaimniekotāju (komersantu) un atkritumu dalītas vākšanas uzsākšanu. Šis projekts sekmēs dzīves vides uzlabošanos Carnikavas ciema iedzīvotājiem, it īpaši tuvējo māju iedzīvotājiem, kuri vēsturiski savās ikdienas gaitās izmanto Zvejnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu teritorijas, tostarp arī mājas Zvejnieku ielā 9 teritoriju, nokļūšanai no savas dzīvesvietas uz darbavietu, mājas Zvejnieku ielā 9 tiešā tuvumā esošo publisko parku Jūras ielā 3A, Carnikavas pamatskolu Nākotnes ielā 1 un pirmsskolas izglītības iestādi "Riekstiņš" Nākotnes ielā 2, Carnikavas sporta kompleksu Smilšu ielā 1, Vidzemes Mūzikas un mākslas skolas Carnikavas filiāli Jūras ielā 4, tirdzniecības vietām, Tautas namu "Ozolaine" Jūras ielā 1A, Carnikavas pasta nodaļu un Pašvaldības sabiedrisko pakalpojumu centru Stacijas ielā 7, Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēku Stacijas ielā 5 un sabiedriskā transporta, piemēram, autobusa un elektrovilciena, pieturvietām. Projekts sekmēs ieguldījumu piesaisti kvalitatīva dzīvojamā fonda attīstībai un mājokļu modernizācijai Carnikavas ciema teritorijā, veicinās Carnikavas ciema un novada teritorijas ilgtspējīgu atjaunošanu un attīstību kopumā. Projekta rezultāts pozitīvi ietekmēs Carnikavas ciema teritorijas, tostarp, dzīvojamā fonda, pievilcības saglabāšanu un kalpos ciema vietējo iedzīvotāju vajadzībām un novada viesu ērtībām. Projekta mērķauditorija ir Carnikavas ciema iedzīvotāji, galvenokārt, tuvējo daudzdzīvokļu māju - Zvejnieku ielas 5, Zvejnieku ielas 7, Zvejnieku ielas 19, Zvejnieku ielas 21, kā arī Zvejnieku, Kuģu, Lašu un Nēģu ielas privārmāju - vietējie iedzīvotāji,  kā arī dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 9 iedzīvotāji un novada viesi.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »