Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Carnikavas ciema ilgtspējīgas attīstības veicināšana, atjaunojot un uzlabojot biedrības „Nams Jūras iela 5” biedru īpašumā esošo un publiski pieejamo teritoriju

Projekta iesniedzējs: Biedrība "Nams Jūras iela 5"
Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 20000.00 Ls, tai skaitā EZF finansējums 18000.00 Ls

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir sekmēt Carnikavas ciema atjaunošanu un ilgtspējīgu attīstību, veicot biedrības „Nams Jūras iela 5” biedru īpašumā esošās un publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanu, ciema apdzīvotības saglabāšanai un pievilcības veicināšanai. Projektā plānots veikt šādus mājas publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanas darbus: 1)atkritumu konteineru novietnes izveide, tai skaitā, paredzot individuāla atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu mājai ar atkritumu apsaimniekotāju (komersantu) un atkritumu dalītas vākšanas uzsākšanu; 2) asfalta seguma atjaunošana piebraucamajam ceļam un automašīnu stāvlaukumam; 3)lietusūdeņu kanalizācijas ierīkošana mājai piegulošajā teritorijā. Šis projekts sekmēs dzīves vides uzlabošanos Carnikavas ciema iedzīvotājiem, it īpaši tuvējo māju iedzīvotājiem, kuri vēsturiski savās ikdienas gaitās izmanto Jūras ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu teritorijas, tostarp arī mājas Jūras ielā 5 teritoriju, nokļūšanai no savas dzīvesvietas uz darbavietu, mājas Jūras ielā 5 tiešā tuvumā esošo publisko parku Jūras ielā 3A, Carnikavas pamatskolu Nākotnes ielā 1 un pirmsskolas izglītības iestādi "Riekstiņš" Nākotnes ielā 2, Carnikavas sporta kompleksu Smilšu ielā 1, Vidzemes Mūzikas un mākslas skolas Carnikavas filiāli Jūras ielā 4, tirdzniecības vietām, Tautas namu "Ozolaine" Jūras ielā 1A, Carnikavas pasta nodaļu un Pašvaldības sabiedrisko pakalpojumu centru Stacijas ielā 7, Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēku Stacijas ielā 5 un sabiedriskā transporta (autobusa un elektrovilciena) pieturvietām. Projekts sekmēs ieguldījumu piesaisti kvalitatīva dzīvojamā fonda attīstībai un mājokļu modernizācijai Carnikavas ciema teritorijā, veicinās Carnikavas ciema un novada teritorijas ilgtspējīgu atjaunošanu un attīstību kopumā. Projekta rezultāts pozitīvi ietekmēs Carnikavas ciema teritorijas, tostarp, dzīvojamā fonda, pievilcības saglabāšanu un kalpos ciema vietējo iedzīvotāju vajadzībām un novada viesu ērtībām. Projekta mērķauditorija ir Carnikavas ciema iedzīvotāji, galvenokārt, tuvējo māju - Jūras ielas 7, Jūras ielas 9, Jūras ielas 11, Jūras ielas 13, Jūras ielas 15 un Zvejnieku ielas 7, Zvejnieku ielas 9 un Zvejnieku ielas 19 - vietējie iedzīvotāji,  kā arī dzīvojamās mājas Jūras ielā 5 iedzīvotāji un novada viesi.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »