Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Pašvaldības pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcija Carnikavas un Gaujas ciemos Carnikavas novadā

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada dome
Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 497 614,93 Ls, tai skaitā EZF finansējums 112 524,88 Ls
‍Projekta mērķis ir veikt ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras - pašvaldības pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem Carnikavas un Gaujas ciemos Carnikavas novadā, kvalitātes uzlabošanu tos rekonstruējot. Šis projekts sekmēs zivsaimniecības uzņēmumu attīstību, paaugstinās to pievilcību un pieejamību, kā arī veicinās novada kā zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas ilgtspējīgu atjaunošanu un attīstību kopumā. Projekta rezultāts pozitīvi ietekmēs novada teritorijas pievilcības saglabāšanu, sekmēt zivsaimniecības uzņēmumu pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem un novada viesiem. Projekta mērķauditorija ir Carnikavas novada zivsaimniecības uzņēmumi, kuru darbības vietas atrodas tiešā rekonstruējamo pašvaldības pievadceļu tuvumā, kā arī novada vietējie iedzīvotāji un viesi.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »