Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Pārvietojamas laivu piestātnes izvietošana un boju uzstādīšana upju transporta ceļa iezīmēšanai Gaujā

Finansējuma saņēmējs: Carnikavas Uzņēmēju Sadarbības un Atbalsta Centrs
Finansējuma apjoms: Projekta kopējās izmaksas 6371,03 Ls, bet EZF finansējums 5733,93 Ls

Projekta mērķis:  Nodrošināt tūrisma pakalpojumu dažādošanu ūdens tūrisma ietvaros. Veicināt plašāku pieejamību ūdens tūrismam, tādejādi sakopjot, uzlabojot Gaujas piekrasti.

Projekta pamatojums:  Ir veikti novērojumi un izpēte attiecībā uz ūdens tūrimsu Gaujas upē. Var secināt, ka Gaujas piekraste ir īpaši iecienīta tūristu vidū, taču pieeja tai, ir ierobežota. Laivu piestātnes izveide būtu veids, kā dažādot tūrisma pakalpojumu klāstu Carnikavas novadā, kā arī sakopt, labiekārtot Gaujas piekrastes teritoriju un uzstādīt boju norobežojumu laivotājiem, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos Gaujas upē. Piekļuve piestātnei būtu neierobežota un bez maksas, līdz ar to pieejama ikvienam iedzīvotājam un ārzemju tūristam. Savukārt boju norobežojums būtu stacionārs un pieejams ikvienam laivotājam. Piestātnes izveide nodrošinās vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »