Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Carnikavas novadpētniecības muzeja izveides pirmā kārta

   
Finansējuma saņēmējs: Carnikavas novada pašvaldība

Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 13 804,66 Ls, bet EZF finansējums 10 353,49 Ls.

Projekta mērķis:  Projekta mērķis ir uzprojektēt Carnikavas novada novadpētniecības muzeja izveidošanai nepieciešamos pirmās kārtas darbus, labiekārtojot muzeja izveidošanai nepieciešamo teritoriju, kā arī veicot sagatavošanās darbus muzeja ēkas būvniecībai un iekārtošanai - pamatu sagatavošana, komunkāciju nodrošināšana un eksponātu vākšana.

Projekta pamatojums:  Novadam un ciemam ir sena un bagāta vēsture, kas saistīta ar zvejniecību, zivju pārstrādi, izcilu personību darbību un dzīvi, bet līdz šim Carnikavas novadam nav bijis savs novadpētniecības muzejs, kurā ne tikai novada viesi, bet arī bērni, jaunieši un citi ciema iedzīvotāji varētu uzzināt un izpētīt savas dzives vietas vēsturi, veicinot piederības sajūtu Carnikavas novadam. Carnikavas novada kultūras mantojuma saglabāšanas un novada identitātes stiprināšanas nolūkos plānots veidot novadpētniecības muzeju, kur būtu iespējams izvietot dažādus eksponātus un ekspozīcijas par Carnikavas novada vēsturi, zvejniecības vēsturi (īpašu vietu ierādot Carnikavas simbola -nēģa, ķeršanas un apstrādes tradīcijām). Lai nodrošinātu šāda apjoma projektu Carnikavas novada domes speciālisti ir konsultējušies ar VA "Brīvdabas muzejs" pārstāvjiem un konsultāciju gaitā secināts, ka nepieciešama detalizēta tehniskā projekta izstrāde, kā arī plānotās muzeja teritorijas labiekārtošana un eksponātu vākšana, kas pietiekamu finanšu resursu apstākļos varētu rezultēties ar Carnikavas novada vēsturiskās ēkas "Cēlāji" kopijas izveidošanu un izvietošanu labiekārtotajā un sagatavotajā muzeja teritorijā.

 © 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »