Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Nepieciešamā aprīkojuma iegāde kultūrizglītojošu pasākumu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Kalngales ciemā

Projekta iesniedzējs: Biedrība "Kalngalieši"
Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 2658.33 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 2393.00 Ls


Projekta mērķis: Radīt iespējas novada apkārtnes iedzīvotājiem dažādot brīvā laika pavadīšanas paradumus savas dzīves vietas tuvumā, labiekārtojot vidi bērnu un pieaugušo kultūrizglītojošu pasākumu norisei brīvā dabā, veicināt Kalngales iedzīvotāju kultūras dzīves un izglītošanās iespēju attīstību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos Carnikavas novadā.© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »