Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Apgaismojuma uzlabošana tautas namā "Ozolaine" jaunu pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada dome
Projekta finansējums: Projekta kopējā izmaksas 20 008.32 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 8082.90 Ls
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem un dzīves kvalitātes veicināšana, sekmējot iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku, izmantojot tautas nama "Ozolaine" piedāvātās iespējas. Projekta ietvaros paredzēts uzlabot apgaismojumu Jūras ielā 1A, Carnikavā esošajā tautas namā. Projekta mērķauditorija būs novada pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kā arī tautas nama pasākumu apmeklētāji un novada viesi. Šāda projekta īstenošana sekmēs Carnikavas novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskajās aktivitātēs, attīstot kultūras dzīvi un pakalpojumus novadā.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »