Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Jāšanas sporta sacensību un treniņu aprīkojuma iegāde, bērnu un atpūtas laukuma iekārtošana

Projekta iesniedzējs: Latvijas jātnieku- amatieru biedrība
Projekta finansējums: projekta kopējās izmaksas 10 151,09 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 6090,65 Ls
Projekta mērķis: Veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, nodrošinot vietējiem iedzīovtājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Iegādāties nepieciešamo aprīkojumu jāšanas sporta sacensību organizēšanai un veiksmīgu treniņu nodrošinājumam.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »