Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Nepieciešamā aprīkojuma iegāde jātnieku sporta attīstībai un sporta pasākumu pieejamībai Carnikavas novada iedzīvotājiem


Projekta iesniedzējs: Jātnieku klubs ERCENI
Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 6285,39 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 5656,85 Ls
‍Projekta mērķis: radīt iespējas novada apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī pašmāju un ārzemju tūristiem, dažādot brīvā laika pavadīšanas paradumus drošā un piemērotā vidē, radot izdevību apjaust dzīvās dabas klātesamību  un savstarpēji pārsteidzošo mijiedarbību ar zirgu. Veicināt sporta un sociālo integrāciju, piesaistot interesentus atbilstoši viņu interesēm. Popularizēt un attīstī jātnieku sportu, izglītot bērnus un pieaugušos.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »