Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Pašvaldības sniegto pakalpojumu un to pieejamības uzlabošana, izveidojot elektronizētus pakalpojumus un pakalpojumu saņemšanas vietas

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada dome
Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 15 964,24 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 11 874,22 Ls
Projekta mērķis - Uzlabot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, uzlabojot Carnikavas novada iedzīvotāju un uzņēmēju dzīves un darba apstākļus. Projekta pastarpinātais mērķis ir uzlabot iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un dzīvi novadā kopumā. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties pielāgotu programmatūru un serveri, lai nodrošinātu portāla - pakalpojumi.carnikava.lv - darbību, kā arī izveidot divas pakalpojumu sniegšanas vietas - Stacijas ielā 5, Carnikavā un Cīruļu ielā 10, Kalngalē.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »