Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Mūzikas un mākslas izglītībai nepieciešamā aprīkojuma uzlabošana

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada dome
Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 14 743,00 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 10 965,87 Ls
Projekta mērķis ir sekmēt pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties mūzikas inventāru mūzikas un mākslas izglītības pakalpojumu sniegšanai. Projekta mērķauditorija ir Carnikavas novada jaunieši un bērni, kas apgūst mākslas un mūzikas zināšanas, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" un Carnikavas pamatskolas audzēkņi. Šāda projekta īstenošana veicinās pakalpojumu  radīšanu un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, kā arī paaugstinās vietējo iedzīvotāju radošuma un prasmju līmeni.  


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »