Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Skeitparka izveidošana Carnikavas ciemā, bērnu un jauniešu brīvā laika kvalitatīvai pavadīšanai

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada dome
Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 10 867,01 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 8082,92 Ls
Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem un dzīves kvalitātes veicināšana, sekmējot iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku, izmantojot skeitparku. Projekta ietvaros paredzēts izveidot labiekārtotu laukumu un aprīkot to ar skeitparka aprīkojumu. Skeitparka atrašanās vieta - Liepu ielā 10A, Carnikavā, Carnikavas novadā. Projekta mērķauditorija ir novada bērni un jaunieši. Šāda projekta īstenošana sekmēs Carnikavas novada jauniešu aktīvas atpūtas un fiziskās veselības uzlabošanas iespējas, attīstot aktīvas atpūtas kultūru novadā.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »