Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Komunālo problēmu iesniegumu interneta vietne

Finansējuma saņēmējs: Carnikavas novada attīstības biedrība
Finansējuma apjoms: Projekta kopējās izmaksas 5965,30 Ls,  bet ELFLA finansējums 5368,77 Ls
Projekta mērķis: Izveidot jaunu infrastruktūru – informācijas apmaiņas interneta vietni, kas nodrošinās jauna pakalpojuma saņemšanu Carnikavas novada iedzīvotājiem, jo sevišķi attālāko ciemu (Lielaste, Garupe, Garciems, Kalngale) iedzīvotājiem – ērtu veidu kā iesniegt problemātiskos infrastruktūras, publiskās telpas sakopšanas iesniegumus pašvaldības aģentūrai Carnikavas Komunālserviss, uzlabojot komunikāciju novadā un samazinot neērtības, lai iesniegtu iesniegumu Carnikavas Komunālservisā
 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »