Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Pēterupes evanģēliski luteriskās baznīcas fasādes atjaunošana

Atbalsta saņēmējs: Pēterupes evanģēliski luteriskā draudze
Publiskais finansējums: 44997,11 EUR
Kopējās projekta izmaksas: 49996,8 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Ainažu iela 4, Saulkrasti


‍Foto: Saulkrastu dome

‍Projekta apraksts:
‍Projekta mērķis ir saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu kultūras un tūrisma pasākumu pilnveidošanai Saulkrastos, veicot Pēterupes baznīcas atjaunošanas darbus, kuru ietvaros paredzēta: 1)fasādes atjaunošana, 2) esošo logu hermetizācija, t.sk., 6 logu nomaiņa, 3)bojāto skārda paložu, notekcauruļu un jumta detaļu nomaiņa. Projekta rezultātā tiks atjaunots biedrības "SERNIKON" darbības teritorijā viens no vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem - Saulkrastu Evaņģēliski luteriskā baznīca. Saglabāts kultūrvēsturisks objekts pats par sevi ir vērtīgs tūrisma objekts, kas piesaistīs apmeklētājus Saulkrastiem un apkārtnei. Objekts tiks sociālekonomiski efektīvi izmantots, tiks organizēti koncerti un jauni pasākumi, kā arī ir apzināti vietējie uzņēmēji, kuri labprāt ar savu produkciju piedalīsies un kuplinās organizētos kultūras pasākumus. Baznīcas mājaslapa: www.saulkrastubaznica.lv


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »