Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju


‍Biedrības "Jūras Zeme" (Līdz 2019. gada 3. spetembrim "PPP biedrība «Sernikon»") dibināta 2009.gadā, lai:

  • veicinātu un atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībā;
  • izstrādātu un realizētu stratēģiju ilgtspējīgai lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
  • attīstītu sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību.

Biedrības "Jūras Zeme" organizācija:

  • Biedrības pamata darbības teritorija ir Carnikavas un Saulkrastu novadu administratīvās teritorijas;
  • Augstākā lēmējinstitūcija – biedru sapulce;
  • Konsultatīvā lēmējinstitūcija – padome 7 locekļi;
  • Izpildinstitūcija – valde 2 cilvēka sastāvā;
  • Darbinieki – administratīvais vadītājs, finanšu vadītāja

Biedrības darbības pamatdokuments ir biedrības statūti, kas atrodami pievienotajā failā.

 

Biedrības mērķu sasniegšanai piešķirts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda finansiāls atbalsts.
 
Biedrības statūti 2018. gada pārskats 2017. gada pārskats
2016. gada pārskats 2015 gada pārskats 2014 gada pārskats
2013.gada gada pārskats 2012.gada pārskats 2018. gada pārskats


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »