Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

PPP biedrība «Sernikon» dibināta 2009.gadā, lai:

  • veicinātu un atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībā;
  • izstrādātu un realizētu stratēģiju ilgtspējīgai lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
  • attīstītu sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību.

PPP biedrība «Sernikon» organizācija:

  • Biedrības pamata darbības teritorija ir Carnikavas un Saulkrastu novadu administratīvās teritorijas;
  • Augstākā lēmējinstitūcija – biedru sapulce;
  • Konsultatīvā lēmējinstitūcija – padome 12 locekļi;
  • Izpildinstitūcija – valde 2 cilvēka sastāvā;
  • Darbinieki – administratīvā vadītāja, finanšu vadītāja un projektu vadītājs.

Biedrības darbības pamatdokuments ir biedrības statūti, kas atrodami pievienotajā failā.

 

Biedrības mērķu sasniegšanai piešķirts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda finansiāls atbalsts.
 
2015 gada pārskats 2014 gada pārskats 2013.gada gada pārskats
2012.gada pārskats Biedrības statūti  


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »