Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Biedrība “Sernikon” uzsāk sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sabiedrisko apspriešanu (09.10.-19.10.)

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” nodod sabiedriskai apspriešanai 2014.-2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem.lasīt vairāk»

Biedrība aicina uz apmācībām

Biedrība „Sernikon” realizē projektu Carnikavas novada domes izsludinātajā konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”.

Projekta ietvaros tiek organizētas trīs dienu apmācības novada uzņēmējiem un apkalpojošajā sfērā strādājošajiem.
lasīt vairāk»

Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai “Sernikon” rīko noslēguma sanāksmes par 2014.-2020.gada plānošanas perioda stratēģijas apspriešanu

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” 2015.gada oktobrī noslēgs 2014.-2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģijas izstrādi Carnikavas un Saulkrastu novadoslasīt vairāk»

Carnikavas un Saulkrastu novadus apmeklē Liepājas rajona partnerības pārstāvji

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” 2015.gada 25.augustā uzņem Liepājas rajona partnerības pārstāvjus, lai informētu un dalītos pieredzē par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda finansētajiem projektiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā.lasīt vairāk»

Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai “Sernikon” piešķir tiesības sagatavot sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novados

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” saņēmusi Zemkopības ministrijas lēmumu par tiesībām sagatavot 2014.-2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novados. Stratēģijas ieviešana paredzēta gan no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, gan no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļiem.lasīt vairāk»

LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTA vakance Carnikavas novadā

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģ. Nr. 40003347699,
aicina darbā uz nenoteiktu laiku:
LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU(-I)
Siguldas nodaļā
(ar darba vietu Carnikavas novadā)

lasīt vairāk»

Aicinām esošos un potenciālos tūrisma nozares pārstāvjus uz tikšanos

Turpinot vietējās attīstības stratēģijas izstrādi 2014.-2020.plānošanas periodam, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" aicina esošos un potenciālos tūrisma uzņēmējus uz tikšanos.lasīt vairāk»

Biedru kopsapulce ievēl jaunu biedrības valdi un padomi

2015.gada 12.martā notika Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" biedru kopsapulce. Ņemot vērā 2014.gadā pieņemtos grozījumus biedrības statūtos, kā arī biedrības darbības uzsākšanu arī Saulrkastu novados, tika apstiprināta jauna biedrības padome un valde.lasīt vairāk»

Aicinam pieteikties valdes locekļu un padomes locekļu amatiem (PAGARINĀTS PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ)

Atbalstoši Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" statūtiem, kas stājas spēkā 01.01.2015., biedrībai uz 3 gadiem ir jāapstiprina valde 2 cilvēku sastāvā, kā arī padome 12 cilvēku sastāvā.

Tā kā biedrība no šī gada savu darbību viec divās adminsitratīvās teritorijās (Carnikavas un Saulkrastu novados) nepieciešama abu teritoriju pārstāvniecības nodrošināšana lemējinstitūcijā un izpildinstitūcijā.lasīt vairāk»

Biedrība izsludina kopsapulci (MAINĪTS DATUMS)

Atbilstoši Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" statūtiem, tiek sasaukta biedrības biedru ikgadējā kopsapulce. Kopsapulce notiks 2015.gada 12.martā plkst.18:00, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā (Alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās).

Lūdzma biedrus nomaksāt 2015.gada biedru naudu, kā arī pieteikt dalību kopsapulcē, rakstot uz - sanita.pundina@carnikava.lvlasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »