Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

No 5. līdz 8. jūnijam notiek jauniešu nometne "Young Business"

Lai veicinātu jauniešos uzņēmējdarbības prasmju attīstību, līderību un komandas garu, projekta “EST – LAT Business” ietvaros tiek organizēta nometne “Young Business”, kurā piedalās arī Saulkrastu novada un Carnikavas novada 8. klašu skolēni.lasīt vairāk»

No 5. līdz 8. jūnijam notiek jauniešu nometne "Young Business"

Lai veicinātu jauniešos uzņēmējdarbības prasmju attīstību, līderību un komandas garu, projekta “EST – LAT Business” ietvaros tiek organizēta nometne “Young Business”, kurā piedalās arī Saulkrastu novada un Carnikavas novada 8. klašu skolēni. lasīt vairāk»

Tiks īstenots pārrobežu sadarbības projekts

Biedrība kopā ar Mulgimaa attīstības centru no Igaunijas un Salacgrīvas novada domi INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros īstenos kopīgu sadarbības projektu „Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma”.lasīt vairāk»

Biedrība rīkos apmācības par projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu

Ņemot vērā to, ka Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" ir izsludinājusi 2014.-2020.gada plānošanas perioda pirmo projektu pieteikumu iesniegšanas kārtu, tiek rīkoti semināri par pieteikuma veidlapu aizpildīšanu.lasīt vairāk»

Turpmāk Sernikon jaunumi arī sociālajā tīklā Facebook

Turpmāk informāciju par biedrības aktualitātēm meklējiet sociālajā tīklā Facebook adresē - www.facebook.com/biedribasernikon

Projektu iesniedzējiem Carnikavas novadā ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums projektiem

Carnikavas novada pašvaldība, pamatojoties uz oašvaldības saistošajiem noteikumiem - Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai
lasīt vairāk»

Informatīvi semināri par stratēģiju un plānoto projektu konkursu

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon", gatavojoties 2014.-2020.gada plānošanas perioda pirmajai projektu pieņemšanas kārtai, izsludina informatīvus seminārus par vispārīgām prasībām projektu iesniegumu gatavotājiem.lasīt vairāk»

Zemkopības minsitrija apstiprinājusi biedrības sagatavoto stratēģiju - sākas ieviešanas process

2016.gada 17.februārī Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu Nr.9.1-4/449-2016 "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu". Ar šo lēmumu Publisko un privāto aprtnerattiecību biedrības "Sernikon" izstrādātājai stratēģijai Carnikavas un Saulkrastu novadiem ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 382 098.29 EUR apmērā un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 519 199.98 EUR apmērā, lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus un izpildītu uzdevumus.lasīt vairāk»

Īstenots apmācību projekts

Biedrība „Sernikon” ir īstenojusi uzņēmēju apmācību projektu. Projekts īstenots ar Carnikavas novada domes atbalstu projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros.lasīt vairāk»

Padome apstiprina sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" padome 2015.gada 22.oktobra sēdē apstiprināja sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem 2014.-2020.gadamlasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »