Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Aicinam piedalīties nometnē "“Young Business”

Lai veicinātu jauniešos uzņēmējdarbības prasmju attīstību, līderību un komandas garu, projekta “EST – LAT Business” ietvaros tiek organizēta
nometne “Young Business”, kurā aicinām piedalīties Saulkrastu novada un Carnikavas novada skolēnus.
lasīt vairāk»

Aicinājums uzņēmējiem doties uz Igauniju!

Šī gada 5. un 6. aprīlī aicinām Saulkrastu un Carnikavas novada uzņēmējus pieredzes apmaiņas braucienā uz Viljandi apriņķi Igaunijālasīt vairāk»

Izsludināta projektu pieteikumu kārta EJZF1 un EJZF2 rīcībās

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu. lasīt vairāk»

Tiks īstenots starperitoriju sadarbības projekts “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē”

Katru gadu visā Baltijas jūras piekrastē tiek izskalotas jūras aļģes, veidojas jūras aļģu sanesumi, kas ietekmē pludmales apmeklētāju komfortu: izdala nepatīkamu smaku, pārklājot piekrastes seklūdes daļas, izskalotās aļģes traucē ieiešanu jūrā, rada nepievilcīgu piekrastes ainavu u.c. Tas būtiski ietekmē gan vietējo iedzīvotāju gan tūristu labsajūtu, kā arī ietekmē tūrisma un saistīto nozaru attīstību piekrastē.lasīt vairāk»

Apstiprināti ierosinātie grozījumi stratēģijā

Lauku Atbalsta dienests ir apstiprinājis Biedrības ierosinātos grozījumus Stratēģijālasīt vairāk»

Paziņojums par kārtas beigu termiņu

Ņemot vērā nepieciešamību saskaņot grozījumus izstrādātajā stratēģijā, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon" paziņo nepārtrauktās pieņemšanas kārtas beigu termiņu.lasīt vairāk»

Seminārs "BIOEKONOMIKAS VEICINĀŠANAS IESPĒJAS VIETĒJO PARTNERĪBU TERITORIJĀ"

Latvijas Lauku forums aicina apmaklēt semināru par bioekonomiku. lasīt vairāk»

Biedrības pārstāvji viesojas Vācijā

Laikā no 27.10.-29.10. biedrības pārstāvēto novadu uzņēmējiem un mājražotājiem bija iespēja doties uz gadatirgu Vācijas pilsētā Vindheimā.lasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »