Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

NOTIKUSI BIEDRĪBAS PADOMES SĒDE UN BIEDRU SAPULCE

Kā iepriekš ziņots, 2013.gada 27.februārī notika Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "SERNIKON" padomes sēde un biedru sapulce, kuru laikā pieņemti būtiski lēmumi biedrības turpmākai darbībai.lasīt vairāk»

Carnikavas novada dome izsludina konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2013"

Carnikavas novada dome 20.02.2013. pieņēma lēmumu piedalīties kā sadarbības partnerim Nīderlandes fonda KNHM „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (Nīderlandes Karalistes viršu apvienība) projektā „Sabiedrība ar dvēseli 2013” un piešķirt līdzfinansējumu projekta īstenošanai 3000 EUR. KNHM finansiālais ieguldījums ir 2000 EUR. Konkursa kopējais finansējums ir 5000 EUR, kas plānots piecu projektu īstenošanai. Arī šogad konkursā ir paredzēta KNHM finansēta 500 EUR liela balva projektam, kuru konkursa komisija novērtēs kā labāko.lasīt vairāk»

IZSLUDINĀTA EZF PROJEKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTA (precizēts finansējums)

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma“ Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2013. gada 2.maijam
5.kārtā pieejamais publiskais finansējums 56 921,64 LVL.
Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.lasīt vairāk»

IZSLUDINĀTA BIEDRĪBAS BIEDRU SAPULCE

Tiek izsludināta PPP biedrības "Sernikon" gadskārtējā kopsapulce 2013.gada 27.februārī plkst. 18.00 Alternatīvās aprūpes "Pīlādzis" zālē, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā.lasīt vairāk»

Piešķirts papildu finansējums Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu īstenošanai

Ņemot vērā finansējuma pārdali, Lauku atbalsta dienests Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai SERNIKON ir piešķīris papildu finansējumu Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu īstenošanai.lasīt vairāk»

Biedrība Sernikon aicina NVO un interešu grupas apvienoties kopīgā projektā

Borisa un Ināras Teterevu fonds tuvākā mēneša laikā plāno izsludināt projektu konkursu programmas "Nāc un dari, Tu vari!" ietvaros. Projektu konkursa ietvaros iespējams saņemt atbalstu līdz 5000,00 Ls apmērā, lai īstenotu iniciatīvas mūžizglītības, kultūras, apkārtējās vides jomā vai arī popularizētu aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām.lasīt vairāk»

IZLUDINĀTA ELFLA PROJEKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTA

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 1.marta līdz 2013. gada 2.aprīlim
4.kārtā pieejamais publiskais finansējums 21 739,54 LVL
lasīt vairāk»

Biedrības SERNIKON valdes loceklis apstiprināts par NVO pārstāvi Birokrātijas mazināšanas padomē

Biedrības Sernikon valdes loceklis Edgars Pudzis tika izvirzīts par NVO pārstāvja kandidātu Birokrātijas mazināšanas padomē. Saskaņā ar NVO pārstāvju balsojumu Latvijas Lauku foruma kandidāts arī tika apstiprināts iepriekš minētajā amatā.lasīt vairāk»

Pabeigts pētījums par biedrības darbību

2012.gada pēdējā ceturksnī biedrība "Latvijas Lauku forums" veica pētījumu par PPP biedrības "Sernikon" līdzšinējo darbību, kā arī izvētēja iesniegto un jau īstenoto projektu ietekmi uz Carnikavas novada teritorijas attīstību.

Pētījuma rezultāti apskatāmi mājas lapas sadaļā "BIEDRĪBAS IZSTRĀDĀTIE PĒTĪJUMI".

Novēlam visiem mierīgus Ziemassvētkus un veiksmes pilnu 2013.gadu

Biedrība "Sernikon" novēl saviem biedriem un pārējiem darugiem mierīgus Ziemassvētkus un veiksmes pilnu 2013.gadu!lasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »