Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

ATGĀDINĀJUMS PAR PROJEKTU PIETEIKUMU PIEŅEMŠANU!

Ņemot vērā to, ka tuvojas projektu pieņemšanas 6.kārtas noslēgums, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" projektu iesniedzējiem atgādina:


lasīt vairāk»

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis ceturtās un piektās kārtas projektus

Sadaļā ES ATBALSTĪTIES PROJEKTI ievietota informācija par ELFLA unEZF projektiem, kas saņēmuši Lauku atbalsta dienesta lēmumus par projektu apstiprināšanu:
lasīt vairāk»

Aicinām pieteikt individuālas konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanā

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība SERNIKON atgādina, ka jau 15.augustā tiks uzsākta projektu pieteikumu pieņemšanas 6.kārta un šīs (pēdējās) kārtas ietvaros ir pieejams atbalsts gan no Eiropas Lauksaimniecības funda lauku attīsŠEITtībai, gan Eiropas Zivsaimniecības fonda .lasīt vairāk»

TIEK IZSLUDINĀTA PROJEKTU PIEŅEMŠANAS 6.KĀRTA (PĒDĒJĀ)

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma“ Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”ietvaros. lasīt vairāk»

Pabeigta 5.kārtas projektu vērtēšana

‍Kā iepriekš tika informēts biedrība saņēma 3 projektu pieteikumus EZF finansējuma saņemšanai, bet biedrības padome lēma pozitīvu atzinumu sniegt diviem pieteikumiem, kas nodoti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā:lasīt vairāk»

7. un 8. jūnijā Preiļos un kaimiņu novados notiks 1. Latvijas Lauku kopienu parlaments

Reaģējot uz pēdējā laikā arvien skaļāk izteiktajiem viedokļiem par lauku telpas neizbēgamu bojā eju un, ņemot vērā tādu valstu kā Zviedrija un Igaunija lauku attīstības pieredzi, kurās veiksmīgi tiek realizēta lauku telpas kā ekonomiski aktīvas un apdzīvotas valsts daļas attīstības politika, biedrība „Latvijas Lauku forums”, kas pārstāv Latvijas Lauku pilsoniskās sabiedrības un ilgtspējīgas lauku attīstības balsi Latvijā un Eiropas Savienībā, 2013. gada 7. un 8. jūnijā sadarbībā ar Preiļu rajona partnerību rīko 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentulasīt vairāk»

PAR TURPMAKAJĀM PROJEKTU PIETEIKUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĀM!

Ņemot vērā to, ka pēc pēdējām projektu pieteikumu pieņemšanas kārtām gan ELFLA, gan EZF fondos ir izveidojušies finanšu atlikumi, biedrības padome ir pieņēmusi lēmumu izsludināt projektu pieteikumu pieņemšanas 6.kārtu.lasīt vairāk»

Noslēgusies 4.kārtas projektu vērtēšana un 5.kārtas projektu pieņemšana

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" padome sniegusi atzinumus par 4.projektu pieņemšanas kārtā saņemtajiem ELFLA projektiem, kā arī uzsākta 5.kārtas EZF projektu vērtēšana.lasīt vairāk»

Biedrība 2013.gadā atjauno un paplašina bērnu rotaļu laukumu Tulpju ielā 5, Carnikavā

Projekta mērķis:
Publiskās infrastruktūras uzlabošana Carnikavas ciemā, lai veicinātu publiskās infrastruktūras attīstību un pieejamību bērnu rotaļu laukumiem
lasīt vairāk»

TALKA TULPJU IELĀ PĀRCELTA UZ 1.MAIJU 10:00

Publisko un privāto partneratiecību biedrība ir saņēmusi Nīderlandes fonda KNHM un Carnikavas novada pašvaldības atbalstu projekta "BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA ATJAUNOŠANA UN PAPLAŠINĀŠANA TULPJU IELĀ 5, CARNIKAVĀ" īstenošanai, tādēļ aicina savus biedrus un atbalstītājus piedalīties Lielās Talkas pasākumā 01.04.2013. 10:00lasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »